Javni poziv za sofinanciranje stroškov digitalizacije prodajnih poti ter predstavitvenih in trženjskih gradiv za promocijo na tujih trgih

novice
15. oktober,
2020

Javni poziv za sofinanciranje digitalizacije prodajnih poti ter predstavitvenih in trženjskih gradiv za promocijo na tujih trgih (JPTT2020-COVID19)

NAZIV OPERACIJE: ACEBLOCK ID RAZLAGALNI VIDEO

KRATEK OPIS OPERACIJE
: Izdelava video vsebine (razlagalni video) za blagovno znamko AceBlock v angleškem jeziku, vključno s prevajanjem 

CILJI: Z razlagalnim videom bomo nadgradili svoje komunikacijo s tujimi javnostmi in bomo pripomogli k večji spletni konverziji ter boljši vidnosti/izpostavljenosti na spletu.

NAZIV ZUNANJEGA IZVAJALCA: MISS MOOSE PRODUCTION

VIŠINA SUBVENCIJE: 4.900 EUR

REZULTAT
:

Operacija je bila za sofinanciranje izbrana na Javnem pozivu za sofinanciranje digitalizacije prodajnih poti ter predstavitvenih in trženjskih gradiv za promocijo na tujih trgi.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

www.eu-skladi.si