Pogoji storitve

POGOJI STORITVE

ZADNJA SPREMEMBA: 10.12.2020

1. Uvod

Ti pogoji storitve (»pogoji«, »pogoji storitve«) urejajo vašo uporabo (vključno z vso vsebino, funkcionalnostjo in storitvami, ponujenimi na ali prek) www.aceblock.com ali katere koli druge lastnosti spletnih in mobilnih aplikacij, ki jih nadzoruje Netis (skupaj imenovane »storitev«), ki jo upravlja Netis d.o.o. (»družba«, »mi«, »naš«, »mi«), bodisi kot gost ali kot registrirani uporabnik.

Naš Pravilnik o zasebnosti (https://www.aceblock.com/sl/pravilnik-o-zasebnosti/) prav tako ureja vašo uporabo naše storitve in pojasnjuje, kako zbiramo, varujemo in razkrivamo informacije, ki izhajajo iz vaše uporabe naših spletnih strani.

Sporazum, ki ga sklenete z nami (»vi«), vključuje te pogoje in naš Pravilnik o zasebnosti (»sporazumi«). Potrjujete, da ste prebrali in razumeli pogoje, ter se strinjate, da vas zavezujejo.

Če se s pogoji ne strinjate (ali jih ne morete upoštevati), storitve ne smete uporabljati, vendar nam to sporočite po e-pošti na [email protected], da bomo poskusili najti rešitev. Ti pogoji veljajo za vse obiskovalce, uporabnike in druge, ki želijo dostopati do storitve ali jo uporabljati.

2. Prepovedani postopki


Storitev lahko uporabljate samo za zakonite namene in v skladu s pogoji. Strinjate se, da storitve ne boste uporabljali:

0.1 na kakršen koli način, ki krši veljavno nacionalno ali mednarodno zakonodajo ali predpis;
0.2 z namenom izkoriščanja, poškodovanja ali poskusa kakor koli izkoriščati ali škodovati mladoletnikom z izpostavljanjem neprimerni vsebini ali kako drugače;
0.3 za pošiljanje ali naročilo pošiljanja kakršnega koli oglaševalskega ali promocijskega materiala, vključno s kakršno koli »neželeno pošto«, »verižnim pismom«, »oglasno pošto« ali kakršnim koli drugim podobnim napeljevanjem;
0.4 za predstavljanje ali poskus lažnega predstavljanja družbe, zaposlenega v družbi, drugega uporabnika ali katere koli druge osebe ali entitete;
0.5 na kakršen koli način, ki krši pravice drugih ali je kakor koli nezakonit, grozeč, goljufiv ali škodljiv ali povezan s katerim koli protipravnim, nezakonitim, goljufivim ali škodljivim namenom ali dejavnostjo;
0.6 za sodelovanje pri kakršnem koli drugem ravnanju, ki omejuje ali zavira uporabo ali uživanje storitve komur koli ali ki lahko po naših določilih škoduje ali žali družbo ali uporabnike storitve ali jih izpostavi odgovornosti.
0.7 Vsebina, najdena na tej storitvi ali prek te storitve, je last družbe Netis d.o.o. ali se uporablja z njenim dovoljenjem. Navedenih vsebine ne smete distribuirati, spreminjati, pošiljati, znova uporabljati, prenašati, ponovno objavljati, kopirati ali uporabljati v celoti ali delno v komercialne namene ali za osebno korist brez izrecnega predhodnega pisnega dovoljenja.

Poleg tega se strinjate, da ne boste:

0.1 uporabili storitev na kakršen koli način, ki bi lahko onemogočil, preobremenil, poškodoval ali oslabil storitev ali oviral uporabo katere koli druge strani, vključno z možnostjo, da se prek storitve opravljajo dejavnosti v realnem času;
0.2 uporabili katerega koli robota, pajka ali druge samodejne naprave, postopka ali sredstva za dostop do storitve za kakršen koli namen, vključno s spremljanjem ali kopiranjem katerega koli gradiva v storitvi;
0.3 uporabili katerega koli ročnega postopka za spremljanje ali kopiranje katerega koli gradiva v storitvi ali za kakršen koli drug nepooblaščen namen brez našega predhodnega pisnega soglasja;
0.4 uporabili katere koli naprave, programske opreme ali postopka, ki bi oviral pravilno delovanje storitve;
0.5 vnesli virusov, trojanskih konjev, črvov, logičnih bomb ali drugega materiala, ki je škodljiv ali tehnološko škodljiv;
0.6 poskusili pridobiti nepooblaščen dostop do katerega koli dela storitve, strežnika, na katerem je storitev shranjena, ali do katerega koli strežnika, računalnika ali baze podatkov, povezanih s storitvijo, posegati vanje, jih poškodovati ali motiti njihovo delovanje;
0.7 napadli storitev z ohromitvijo storitve ali s porazdeljenim napadom z ohromitvijo storitve;
0.8 naredili česar koli, kar lahko škoduje bonitetni oceni podjetja ali jo ponaredi;
0.9 kakor koli poskusili ovirati pravilnega delovanja storitve.

 
3. Analitika

Za spremljanje in analizo uporabe naše storitve lahko sodelujemo z neodvisnimi ponudniki storitev.

4. Mladoletnikom je uporaba prepovedana

Storitev je namenjena samo za dostop in uporabo oseb, starih najmanj osemnajst (18) let. Z dostopom do storitve ali z njeno uporabo jamčite in izjavljate, da ste stari najmanj osemnajst (18) let in imate polna pooblastila, pravice in zmožnosti za sklenitev tega sporazuma in spoštovanje vseh pogojev. Če niste stari vsaj osemnajst (18) let, sta vam dostop in uporaba storitve prepovedana.

5. Računi in dostop do storitve

Za dostop do storitve ali virov, ki jih ponuja, boste morda morali vnesti nekatere podatke o registraciji ali druge podatke. Pogoj za uporabo storitve je, da so vsi podatki, ki jih posredujete v storitvi, pravilni, trenutni in popolni. Strinjate se, da vse podatke, ki jih posredujete za registracijo pri tej storitvi ali drugače, ureja naš Pravilnik o zasebnosti, in se strinjate z vsemi ukrepi, ki jih izvajamo v zvezi z vašimi podatki, skladno z našim Pravilnikom o zasebnosti.

Odgovorni ste za varovanje zaupnosti svojega računa in gesla, kar med drugim vključuje omejitev dostopa do vašega računalnika in/ali računa. Strinjate se, da prevzemate odgovornost za vse dejavnosti ali dejanja, ki se zgodijo vašemu računu in/ali geslu, ne glede na to, ali je vaše geslo v naši storitvi ali v storitvi tretje osebe. Takoj ko ugotovite kakršno koli kršitev varnosti ali nepooblaščeno uporabo svojega računa, nas morate obvestiti.

Brez ustreznega dovoljenja za uporabniško ime ne smete uporabljati imena druge osebe ali subjekta ali tistega, ki ni zakonito na voljo za uporabo, imena ali blagovne znamke, ki je predmet katere koli pravice druge osebe, ali entitete, ki ni vaša. Kot uporabniško ime ne smete uporabiti nobenega žaljivega, vulgarnega ali nespodobnega imena.

Da bi zaščitili vas in vaše podatke, lahko brez kakršnega koli obvestila začasno ustavimo vašo uporabo katere koli storitve, dokler se ne izvede preiskava, če obstaja sum kakršne koli kršitve varnosti. Imamo pravico kadar koli po lastni presoji in brez omejitev onemogočiti katero koli uporabniško ime, geslo ali drug identifikator, ne glede na to, ali ste ga izbrali vi ali pa smo ga posredovali mi, če ste po našem mnenju kršili katero koli določbo teh pogojev.

6. Intelektualna lastnina

Storitev in njena izvirna vsebina (brez vsebine, ki jo zagotavljajo uporabniki), funkcije in funkcionalnost so in bodo ostale izključna last družbe Netis d.o.o. in njenih dajalcev licence. Storitev je zaščitena z avtorskimi pravicami, blagovnimi znamkami in drugimi zakoni tujih držav. Naših blagovnih znamk ni dovoljeno uporabljati v povezavi z nobenim izdelkom ali storitvijo brez predhodnega pisnega soglasja podjetja Netis d.o.o.

Niti storitev niti kakršne koli vsebine v storitvi ni dovoljeno uokvirjati ali kopirati na katero koli drugo spletno stran ali spletni portal ali digitalno storitev, družba pa ne daje niti ne namerava podeliti nobene pravice vam ali kateri koli tretji osebi, da objavi povezavo do storitev brez našega izrecnega pisnega dovoljenja.

Nobenega dela storitve ali kakršnih koli storitev ali materialov, ki so na voljo prek storitve, ne smete uporabljati ali dostopati do njih v komercialne namene.

Če tiskate, kopirate, spreminjate, prenašate ali kako drugače uporabljate ali omogočite kateri koli drugi osebi, ki krši pogoje, dostop do katerega koli dela storitve, bo vaša pravica do uporabe storitve takoj prenehala in na našo željo boste morali vrniti oz. uničiti vse kopije materialov, ki ste jih naredili. Nobena pravica, naslov ali delež v storitvi ali v zvezi s storitvijo ali kakršna koli vsebina v storitvi ni prenesena na vas, družba pa si pridržuje vse pravice, ki niso izrecno podeljene. Vsaka uporaba storitve, ki izrecno ni dovoljena s temi pogoji, je kršitev teh pogojev in lahko krši avtorske pravice, pogoje blagovne znamke in druge zakone.

7. Pravilnik o avtorskih pravicah

Spoštujemo pravice intelektualne lastnine drugih. Naše pravilo je, da odgovorimo na kakršno koli trditev, da vsebina, objavljena v storitvi, krši avtorske pravice ali druge pravice intelektualne lastnine (»kršitev«) katere koli osebe ali entitete.

Če ste lastnik avtorskih pravic ali ste pooblaščeni v njegovem imenu in menite, da je avtorsko zaščiteno delo kopirano na način, ki pomeni kršitev avtorskih pravic, prosimo, da svoj zahtevek oddate po elektronski pošti na [email protected] z zadevo: »Kršitev avtorskih pravic« in v zahtevek vključite podroben opis domnevne kršitve, kot je podrobno opisano spodaj pod »Obvestilo o Zakonu za zaščito digitalnih avtorskih pravic in postopek za zahtevke zaradi kršitve avtorskih pravic«.

Morda boste odgovorni za škodo (vključno s stroški in honorarji odvetnikov) za napačne predstavitve ali trditve zaradi kršitve katere koli vsebine, najdene v in/ali prek storitve za zaščito avtorskih pravic.

8. Obvestilo o Zakonu o zaščiti digitalnih avtorskih pravic in postopek za zahtevke zaradi kršitve avtorskih pravic

0.1 Kadar se zagotavlja storitev informacijske družbe, ki zajema shranjevanje informacij, ki jih zagotavlja prejemnik storitve, evropske države članice zagotovijo, da ponudnik storitev ni odgovoren za informacije, shranjene na zahtevo prejemnika storitve, pod pogojem, da:

(a) ponudnik dejansko ne pozna nezakonite dejavnosti ali informacij in glede odškodninskih zahtevkov ni seznanjen z dejstvi ali okoliščinami, iz katerih je razvidna nezakonita dejavnost ali informacije; ali

(b) ponudnik po pridobitvi takega znanja ali ozaveščenosti hitro ukrepa, da odstrani ali onemogoči dostop do informacij.

0.2 Odstavek 1 se ne uporablja, kadar prejemnik storitve deluje pod nadzorom ponudnika.

0.3 Ta člen ne vpliva na možnost, da sodišče ali upravni organ v skladu s pravnimi sistemi evropskih držav članic od ponudnika storitev zahteva, da prekine ali prepreči kršitev, niti ne vpliva na možnost, da evropske države članice vzpostavijo postopke, ki urejajo odstranitev ali onemogočanje dostopa do informacij.

Lahko nam tudi pišete na naslov [email protected].

9. Poročanje o napakah in povratne informacije

Na [email protected] ali prek spletnih mest in orodij tretjih oseb nam lahko posredujete informacije ali povratne informacije v zvezi z napakami, predlogi za izboljšave, ideje, težave, pritožbe in druge zadeve, povezane z našo storitvijo (»povratne informacije«). Potrjujete in se strinjate, da: (i) ne boste obdržali, pridobili ali uveljavili nobene pravice intelektualne lastnine ali druge pravice, lastništva ali lastništva glede ali do povratnih informacij; (ii) družba ima lahko razvojne ideje, podobne povratnim informacijam; (iii) povratne informacije ne vsebujejo zaupnih informacij ali lastniških podatkov od vas ali katere koli tretje osebe; in (iv) družba ni zavezana k zaupnosti glede povratnih informacij. Če prenos lastništva na povratne informacije zaradi veljavne obvezne zakonodaje ni mogoč, družbi in njenim povezanim družbam podelite ekskluzivno, prenosljivo, nepreklicno, brezplačno, podlicenčno, neomejeno in trajno pravico do uporabe (vključno s kopiranjem, spreminjanjem, ustvarjanjem izpeljanih del, objavljanjem, distribucijo in trženjem) povratne informacije na kakršen koli način in za kakršen koli namen.

10. Povezave do drugih spletnih mest

Naša storitev lahko vsebuje povezave do spletnih mest ali storitev tretjih oseb, ki niso v lasti ali pod nadzorom družbe Netis d.o.o.

Družba Netis d.o.o. nima nadzora nad in ne prevzema nobene odgovornosti za vsebino, pravilnike o zasebnosti ali prakse tretjih spletnih mest ali storitev. Ne jamčimo za ponudbe katerega koli od teh subjektov/posameznikov ali njihovih spletnih strani.

POTRJUJETE IN SE STRINJATE, DA DRUŽBA NE BO ODGOVORNA ALI PRISTOJNA, NEPOSREDNO ALI POSREDNO, ZA KAKRŠNO KOLI ŠKODO ALI IZGUBO, KI BI BILA POVZROČENA ALI DOMNEVNO POVZROČENA Z UPORABO ALI V ZVEZI S TAKO VSEBINO, BLAGOM ALI STORITVAMI NA ALI PREK KATERE KOLI STRANI ALI STORITVE TRETJIH OSEB.

TOPLO VAM SVETUJEMO, DA PREBERETE POGOJE STORITVE IN POLITIKE ZASEBNOSTI KATERIH KOLI SPLETNIH STRANI TRETJIH OSEB ALI STORITEV, KI JIH OBIŠČETE.

11. Zavrnitev jamstva

TE STORITVE DRUŽBA NUDI »TAKŠNE, KOT SO« IN »TAKŠNE, KOT SO NA VOLJO«. DRUŽBA NE PREDSTAVLJA IN NE NUDI KAKRŠNEGA KOLI JAMSTVA, IZRECNEGA ALI NE, GLEDE DELOVANJA SVOJIH STORITEV, PODATKOV, VSEBINE ALI UPORABLJENIH GRADIV. IZRECNO SE STRINJATE, DA JE UPORABA TEH STORITEV, NJIHOVE VSEBINE TER KATERE KOLI STORITVE ALI STVARI, KI JO DOBITE OD NAS, NA VAŠO LASTNO ODGOVORNOST.

NITI DRUŽBA NITI KATERA KOLI OSEBA, POVEZANA Z DRUŽBO, NE DAJE NOBENIH GARANCIJ ALI ZAGOTOVIL GLEDE POPOLNOSTI, VARNOSTI, ZANESLJIVOSTI, KAKOVOSTI, NATANČNOSTI ALI RAZPOLOŽLJIVOSTI STORITEV. BREZ OMEJEVANJA ZGORAJ NAVEDENEGA NITI DRUŽBA NITI KDOR KOLI, POVEZAN Z DRUŽBO, NE ZASTOPA IN NE JAMČI, DA BODO STORITVE, NJIHOVA VSEBINA ALI KATERE KOLI STORITVE ALI PREDMETI, PRIDOBLJENI S STORITVAMI, TOČNI, ZANESLJIVI, BREZ NAPAK ALI NEPREKINJENI, DA BODO NAPAKE ODPRAVLJENE, DA STORITVE ALI STREŽNIK, KI JIH DAJE NA VOLJO, NE VSEBUJE VIRUSOV ALI DRUGIH ŠKODLJIVIH KOMPONENT ALI DA BODO STORITVE ALI KATERE KOLI STORITVE ALI PREDMETI, PRIDOBLJENI S STORITVAMI, DRUGAČE USTREZALI VAŠIM POTREBAM ALI PRIČAKOVANJEM.

DRUŽBA S TEM ZAVRAČA KAKRŠNA KOLI JAMSTVA, BODISI IZRECNA BODISI IMPLICITNA, ZAKONSKA ALI DRUGAČNA, KAR MED DRUGIM VKLJUČUJE KAKRŠNE KOLI GARANCIJE O PRODAJNOSTI, NEKRŠITVI IN USTREZNOSTI ZA DOLOČEN NAMEN.

NAVEDENO NE VPLIVA NA NOBENA JAMSTVA, KI JIH V SKLADU Z VELJAVNO ZAKONODAJO NI MOGOČE IZKLJUČITI ALI OMEJITI.

12. Omejitev odgovornosti

RAZEN KO JE TO ZAKONSKO PREPOVEDANO, MI IN NAŠI URADNIKI, DIREKTORJI, ZAPOSLENI IN AGENTI NE BOMO ODGOVORNI ZA KAKRŠNO KOLI POSREDNO, KAZNOVALNO, POSEBNO, NAKLJUČNO ALI POSLEDIČNO ŠKODO, NE GLEDE NA VZROK NASTANKA (VKLJUČNO Z ODVETNIŠKIMI HONORARJI IN VSEMI POVEZANIMI STROŠKI IN IZDATKI ZA SODNI SPOR ALI ARBITRAŽO, BODISI NA SOJENJU BODISI V PRITOŽBENEM POSTOPKU, ČE OBSTAJA, NE GLEDE NA TO, ALI SE ZAČNE SODNI SPOR ALI ARBITRAŽA), NAJ GRE ZA POGODBENI POSTOPEK, MALOMARNOST ALI DRUG DELIKT, TUDI ČE TAKA ŠKODA IZVIRA IZ TEGA SPORAZUMA ALI JE V ZVEZI Z NJIM, KAR MED DRUGIM VKLJUČUJE KAKRŠNE KOLI ZAHTEVKE ZA OSEBNE POŠKODBE ALI MATERIALNO ŠKODO, KI IZHAJAJO IZ TEGA SPORAZUMA IN KAKRŠNIH KOLI KRŠITEV ZVEZNIH, DRŽAVNIH ALI LOKALNIH ZAKONOV, STATUTOV, PRAVIL ALI PREDPISOV, TUDI ČE JE BILA DRUŽBA PREJ SEZNANJENA Z MOŽNOSTJO TAKE ŠKODE. RAZEN KO JE TO ZAKONSKO PREPOVEDANO, BO V PRIMERU, DA SE UGOTOVI ODGOVORNOST DRUŽBE, TA OMEJENA NA ZNESEK, PLAČAN ZA IZDELKE IN/ALI STORITVE, IN V NOBENEM PRIMERU NE BO PRIŠLO DO POSLEDIČNE ALI KAZENSKE ŠKODE. NEKATERE DRŽAVE NE DOVOLJUJEJO IZKLJUČITVE ALI OMEJITVE KAZENSKE, NAKLJUČNE ALI POSLEDIČNE ŠKODE, ZATO PREDHODNA OMEJITEV ALI IZKLJUČITEV MORDA NE BO VELJALA ZA VAS.

13. Prekinitev

Vaš račun lahko ukinemo ali onemogočimo ter onemogočimo dostop do storitve po lastni presoji, brez kakršnega koli razloga in brez omejitev, kar med drugim vključuje kršitev pogojev.

Če želite ukiniti svoj račun, lahko preprosto prenehate uporabljati storitev.

Vse določbe pogojev, ki bi po svoji naravi morale prenehati veljati, bodo veljale tudi po prenehanju, kar med drugim vključuje določbe o lastništvu, zavrnitev garancije, odškodnino in omejitve odgovornosti.

14. Veljavno pravo

To pogodbo o upravljanju ureja slovenska zakonodaja, v skladu s katero se pogodba tudi razlaga ne glede na kolizijske določbe.

Če nismo uveljavili nobene pravice ali določbe teh pogojev, se to ne šteje kot odpoved tem pravicam. Če sodišče ugotovi, da je katera koli določba teh pogojev neveljavna ali neizvršljiva, preostale določbe teh pogojev ostanejo v veljavi. Ti pogoji predstavljajo celoten sporazum med nami v zvezi z našo storitvijo in nadomestijo ter zamenjajo morebitne predhodne dogovore, ki smo jih imeli o storitvi.

15. Spremembe storitve

Pridržujemo si pravico do umika ali spremembe svoje storitve in katere koli storitve ali materiala, ki ga ponujamo prek storitve, po lastni presoji brez predhodnega obvestila. Ne bomo odgovorni, če zaradi katerega koli razloga celotna ali kateri koli del storitve kadar koli ali v katerem koli obdobju ni na voljo. Občasno lahko uporabnikom, vključno z registriranimi, omejimo dostop do nekaterih delov storitve ali celotne storitve.

16. Spremembe pogojev

Pogoje lahko kadar koli spremenimo tako, da spremenjene pogoje objavimo na tej spletni strani. Vaša odgovornost je, da te pogoje redno pregledujete.

Vaša nadaljnja uporaba storitve po objavi popravljenih pogojev pomeni, da sprejemate spremembe in se z njimi strinjate. Pričakuje se, da boste to stran pogosto preverjali, da boste seznanjeni z vsemi spremembami, saj so za vas zavezujoče.

Če še naprej dostopate do naše storitve ali jo uporabljate po uveljavitvi revizij, se strinjate, da vas revidirani pogoji zavezujejo. Če se ne strinjate z novimi pogoji, niste več pooblaščeni za uporabo storitve.

17. Odpoved in neodvisnost določb

Nobena odpoved družbe kateremu koli pogoju, določenemu v pogojih, se ne bo štela za nadaljnjo ali nadaljnjo odpoved takemu pogoju ali odpovedi kateremu koli drugemu pogoju, in če družba ne bo uveljavila pravice ali določbe v skladu s pogoji, to ne pomeni odpovedi takšni pravici ali določbi.

Če sodišče ali drugo sodišče s pristojno jurisdikcijo ugotovi, da je katera koli določba pogojev neveljavna, nezakonita ali neizvršljiva zaradi kakršnega koli razloga, se takšna določba odpravi ali omeji v najmanjši mogoči meri, da bodo preostale določbe pogojev v celoti veljale in učinkovale.

18. Potrditev

Z UPORABO STORITVE ALI DRUGIH STORITEV, KI JIH ZAGOTAVLJAMO, POTRJUJETE, DA STE PREBRALI TE POGOJE STORITVE IN SE STRINJATE, DA VAS ZAVEZUJEJO.

19. Stik z nami

To storitev upravlja Netis d.o.o., Tržaška cesta 118, SI-1000 Ljubljana.

Prosimo, pošljite svoje povratne informacije, komentarje in zahteve za tehnično podporo po elektronski pošti: [email protected].