Primeri uporabe v Bančništvu

AceBlock za Bančništvo

Ustvarite inovativno finančno aplikacijo, ki jo podpirajo nove tehnologije, kot je blockchain. Povečajte varnost in hitrost transakcij ter z izboljšavami v procesih gradite na preglednosti v sektorju.

MEDBANČNE TRANSAKCIJE

Finančna industrija je v mnogih pogledih zastarel sistem s počasnimi plačili in številnimi pristojbinami. Tehnologija blockchain zagotavlja varen in stroškovno ugoden prenos vrednosti in bistveno pohitri čas transakcij.
 • ponudite večjo hitrost, varnost in transparentnost finančnih transakcij

 • optimizirajte procese in poenostavite birokracijo

ČEZMEJNA PLAČILA

Za vsak finančni sitem je plačilni promet ključen; a vendar količina mednarodnih transakcij vpliva na celostno podražitev sistema in podaljšuje trajaje postopkov. Kot tehnologija zaupanja blockchain omogoča cenejše in hitrejše čezmejno plačevanje, kar prinaša koristi tako posameznim podjetjem kot tudi celotnemu gospodarstvu.
 • pospešite čas za preverjanje transakcij, ne glede na časovni pas

 • zabeležite in potrdite vsako transakcijo v omrežju brez potrjevanja tretje osebe

 • optimizirajte procese in poenostavite birokracijo

 • znižajte stroške

TRGOVINSKO BANČNIŠTVO

Navkljub znatnemu napredku v tehnologiji je stoletna praksa v sektorju trgovskega financiranja ostala skorajda nespremenjena. Tehnologija blockchain zastareli panogi, ki je temelj globalne trgovine, prinaša številne koristi in z avtomatizacijo procesov poenostavlja obračunavanje, računovodstvo in obdelavo podatkov.
 • zmanjšajte količino nepomembnih informacij

 • povečajte učinkovitost

 • poenostavite administracijo in zmanjšajte z njo povezane stroške

 • zagotovite neoporečnost podatkov s kriptiranjem in časovnimi žigi

OBRAČUNI & PORAVNAVE

Prenos finančnih sredstev širom sveta ima veliko izzivov. Zaradi procesov, ki se odvijajo na različnih lokacijah in vključujejo zajetno število posrednikov, tipičen cikel obračunov in poravna danes traja tudi več dni. S pomočjo tehnologije blockchain lahko kompleksen sistem posrednikov zaobidete in v poslovanje vnesete več enostavnosti.
 • zabeležite in potrdite vsako transakcijo znotraj distribuiranega omrežja

 • brez pooblastila tretjih oseb

 • zmanjšajte stroške transakcij

 • zagotovite takojšnjo gotovinsko poravnavo, ne glede na uro in lokacijo transakcije

Vas zanima blockchain? Začnite blockchain projekt s tehnologijo AceBlock.