Primeri uporabe v Energetiki

AceBlock za Energetiko

Zahteve po večanju energetske učinkovitosti, optimizaciji omrežja in rabi podatkov v realnem času so ustvarile potrebo po varnejši in bolj prilagodljivi infrastrukturi. Tovrstne spremembe spodbujajo tudi oblikovanje novih poslovnih konceptov in modelov za učinkovito upravljanje podatkovnih povezav.

UPRAVLJANJE ENERGETSKIH PODATKOV

Danes naprave v sistemu interneta stvari podatke pošiljajo v intervalih, kar povzroča zamude in netočnosti pri branju, obračunavanju in upravljanju podatkov. Tehnologija blockchain zagotavlja infrastrukturo za meritve podatkov v realnem času, kar prinaša prednosti vsem deležnikom v sistemu energetike.
 • podatki v realnem času

 • aktiven nadzor gospodinjstev nad porabo

 • vključevanje strank

 • usklajevanje ponudbe in povpraševanja po energiji

 • zagotavljanje prihodkov in možnost novih poslovnih modelov

 • skladnost z zakonodajo

POLNJENJE VOZIL PO NAČELU »VSAK Z VSAKIM«

Javna infrastruktura je omejena in zato ne more zadostiti potrebam polnjenj električnih vozil. Tehnologija veriženja blokov pa omogoči, da uporabniki vozila polnijo ali višek proizvedene energije delijo med sabo po načelu »vsak z vsakim« in hkrati dovoljuje sledljivost energije od njenega nastanka do porabe.
 • obračunavanje energije in lastništvo nad pridobljenimi sredstvi

 • večje število razpoložljivih polnilnih mest

 • opcija »vsak z vsakim« kot nadgradnja obstoječih polnilnic

MIKRO (SONČNE) ELEKTRARNE

Za razliko od obstoječega omrežja, kjer spremembe občutijo vsi deležniki, so mikro elektrarne popolnoma avtonomna entiteta. Delujejo lahko znotraj omrežja ali pa se od njega izklopijo in s samostojnim delovanjem služijo kot dodatni vir električne energije. Tehnologija blockchain pri tem poskrbi za nemoten potek transakcij med prehodi.
 • pomožni vir električne energije

 • energetska neodvisnost

 • prehod na okolju prijazne in trajnostne vire

TRGOVANJE Z ENERGIJO PO NAČELU »VSAK Z VSAKIM«

Z rastjo obnovljivih virov energije imajo gospodinjstva možnost, da postanejo proizvajalci lastne energije in s tem proizvajajo energijo za lastne potrebe ali celo trgujejo z njenim presežkom.
 • optimizacija stroškov z neposredno prodajo presežne energije

 • razpršeni viri oskrbe z električno energijo

 • transparentnost med deležniki

Vas zanima blockchain? Začnite blockchain projekt s tehnologijo AceBlock.