Nova doba za varno upravljanje podatkov

Zaščitite občutljive podatke s cenovno ugodnim in
prilagodljivim shranjevanjem na tehnologiji veriženja blokov.

O modulu AceSpace

Brez ponavljajočih se registracij, centralnih strežnikov ali posredniških storitev. AceBlock lastnosti tehnologije blockchain združuje z zahtevami, ki jih imajo podjetja pri shranjevanju velikih količin podatkov.

Osredotočite se na najpomembnejšo dobrino digitalne dobe – podatke in odkrijte pravo vrednost digitalne ekonomije.

Shranjevanje podatkov, ki je varno, stroškovno učinkovito in v skladu z zahtevami regulatorjev, je ključnega pomena za nemoten potek obstoječih poslovnih procesov in zagotavljanje prihodnje rasti. Zaradi izjemnega večanja količine podatkov ta izziv za podjetja postaja vse bolj zahteven.
Količine podatkov v organizacijah so tako velike, da jih je težko zajeti in shraniti.
Največji delež pridobljenih podatkov je zasebnih, zato je treba z njimi ravnati v skladu s predpisi.
V prihodnosti bo zagotavljanje storitev temeljilo na podatkih, ki so danes v lasti različnih služb.

Organizacije

V najrazličnejših organizacijah med seboj povezane pametne naprave zahtevajo zbiranje, upravljanje in shranjevanje ogromnih količin podatkov. Zato se podjetja danes vse preveč zanašajo na strežniško infrastrukturo in gostujoče rešitve v oblaku, ki posledično vodijo v skrb zbujajočo komercialno odvisnost od podatkov v lasti ponudnikov tovrstnih storitev.

Internet stvari

Da bi zagotovil povezljivost, se mreža interneta stvari danes poslužuje modela strežnik-odjemalec, kar pomeni, da pametne naprave komunicirajo tako, da informacije najprej pošljejo v oblak, ki uskladi naslednja dejanja. Takšen sistem deluje na aplikacijskem nivoju interneta, ki za doseganje zaupanja in zagotavljanje varnosti potrebuje gesla, dvofaktorsko preverjanje pristnosti in podobne mehanizme.

FACTS:

Zakaj AceSpace?

Postanite znanilec nove informacijske dobe z varnim shranjevanjem in zaščito občutljivih podatkov s pomočjo tehnologije blockchain.

ZA PODJETJA IN STORITVE

Koristna rešitev za vsa podjetja, ki morajo shranjevati podatke uporabnikov, da bi jim lahko zagotovila določeno storitev. 

Najbolj primerna je za podjetja s porazdeljenimi storitvami in za organizacije, ki želijo zagotoviti ali uporabljati isto storitev, obenem pa zmanjšati stroške in povečati dostopnost podatkov.

ZA IoT NAPRAVE

Rešitev je zasnovana za vse IoT naprave s stalno potrebo po shranjevanju podatkov.

Ker imajo vse naprave v grozdu enake lastnosti, si lahko podatke med seboj izmenjujejo brez človeškega posredovanja. Sistem se samodejno prilagodi novi napravi in zazna, ko je stara ali nedelujoča naprava odstranjena.

Kako deluje?

AceSpace omogoča shranjevanje in izmenjavo podatkov na način, da so ti zaščiteni pred nepooblaščenimi posegi. Zato predstavlja idealno platformo za podjetja, ki dovoljuje enostavno shranjevanje ogromnih količin občutljivih podatkov. Rešitev podatke kriptira in jih razdeli na delčke, ki so porazdeljeni v omrežju, s čimer učinkovito rešuje izzive obstoječih rešitev v oblaku, vključno s tveganjem izgube podatkov, prenehanjem delovanja omrežja ali izpadom električne energije.

Izmenjava vsak-z-vsakim

Izmenjava podatkov temelji na sistemu za porazdeljeno in decentralizirano shranjevanje datotek (IPFS), ki deluje izven podatkovne verige, a z njo vseskozi komunicira. IPFS podatkovno datoteko porazdeli na manjše dele, ki jih nato razprši po omrežju.

Kriptiranje

Podatkovne datoteke so porazdeljene na manjše delce, ki so razpršeni po omrežju vozlišč in s kriptiranjem zaščiteni pred nepooblaščenimi dostopi. Do podatkov lahko dostopajo zgolj pooblaščene osebe, torej tisti, ki imajo v lastni zasebne ključe, ki podatke dekriptirajo.

Varnost

AceSpace zagotavlja integriteto podatkov s pomočjo tehnologije veriženja blokov in najboljših varnostnih praks v digitalnem svetu. Ustvari nespremenljivo verigo podatkov, zato je njihov izvor vedno nesporen. Tudi v primeru izgube dela podatkov je izvrnik možno obnoviti.

Nadzor

AceSpace deluje na zasebni podatkovni verigi AceBlock, kar vaši organizaciji zagotavlja, da ohranite nadzo nad podatki in tudi, da do njih ne more dostopati nihče, ki za to nima pooblastila.

Nadgradljivost

Preko sistema IPFS AceSpace uporabnikom omogoča shranjevanje in pridobivanje podatkov, ne da bi za to obremenjevali same verige.

Učinkovitost

AceBlock zagotovi, da za shranjevanje podatkov najprej dodobra izkoristite vse obstoječe kapacitete in tako najbolj smotrno razpolagate z infrastrukturo, ki vam je že na voljo.

Ali bi uporabili porazdeljeno hrambo v vaši organizaciji?