S poenostavitvijo poslovanja do izjemne tržne prednosti

Spoznajte vse prednosti tehnologije veriženja blokov in vašemu poslu zagotovite neprekosljivo varnost, učinkovitost in nadgradljivost, ki jih omogoča vzpostavitev verige blokov na zasebnem omrežju.

O ogrodju AceBlock

AceBlock je modularno in nadgradljivo ogrodje na verigi blokov, ki smo ga zasnovali z namenom, da ugodi tehnološkim potrebam najrazličnejših podjetij. Želite ustvariti zasebno podatkovno verigo, na varen način upravljati med seboj povezane naprave, porazdeliti shranjevanje podatkov, ali pa z novim produktom na inovativen način nagovoriti svoje uporabnike? AceBlock je pravi za vas!

Enostaven

Zmanjšajte stroške in poenostavite zahtevnost internega razvoja, skrajšajte čas do prodaje na trgu ter ogrodje v celoti prilagodite lastnim potrebam.

Varen

Poslovne aplikacije zaščitite z najsodobnejšimi varnostnimi mehanizmi. AceBlock zagotavlja, da je vsaka transakcija kriptografsko zavarovana, vaši podatki pa popolnoma varni.

Nadgradljiv

AceBlock zadosti zahtevnim potrebam poslovanja v digitalnih okoljih z nizkimi, skoraj ničnimi stroški, široko prilagodljivostjo in prenosom transakcij v realnem času.

Prilagodljiv

S prilagodljivo, modularno in robustno zasnovo AceBlock poenostavlja razvoj porazdeljenih aplikacij in vzpostavitev zasebne verige blokov za podjetja.

Decentraliziran

Porazdelite upravljanje vašega omrežja. S tem, ko odstranite možnosti za izpad omrežja na kontaktni točki, pridobite na zagotavljanju zaupnosti, nadgradljivosti in zanesljivosti.

Nadzorljiv

Za sodelovanje v zasebni verigi mora uporabnik razkriti svojo identiteto. Na tak način organizacija zagotovi, da zasebna veriga sestoji iz pooblaščenih uporabnikov in jim sistemsko dodeli nivoje pravice vpogleda.

Interoperabilen

AceBlock dovoljuje integracijo z že obstoječimi notranjimi sistemi in poskrbi, da je prehod na porazdeljeno infrastrukturo za podjetje enostaven.

Stroškovno učinkovit

Z ogrodjem AceBlock se transakcije vršijo na zasebni verigi blokov, kar jih naredi hitrejše, varnejše in zato tudi bolj primerne za poslovne operacije. AceBlock deluje na podlagi overjanja uporabnikov in za svoje delovanje ne potrebuje žetona.

AceBlock Framework

Tehnologija AceBlock ponuja najsodobnejše varnostne mehanizme za sledenje in zagotavljanje lastništva nad digitalnimi vrednostmi in vam s tem pomaga, da v polnosti izkoristite poslovne priložnosti.

Kako deluje?

Z AceBlockom lahko načrtujete, pišete in nadgrajujete porazdeljene aplikacije na zasebni verigi in logiko ter potek interakcij popolnoma prilagodite svoji poslovni logiki. Povečajte varnost in zmogljivost omrežja ter povečajte zaupanje uporabnikov tako, da zagotovite nespremenljivost podatkov in njihovo upravljanje skladno s predpisi.
Panogi prilagojena rešitev

AceBlock razvojno ogrodje

Vaš obstoječi sistem

Blockchain omrežje:
Zasebna veriga blokov

AceBlock deluje na podlagi dovoljenja, kar pomeni, da v njej lahko sodelujejo zgolj verificirani uporabniki. Deluje na protokolu Ethereum, ki ga smo prilagodili z namenom, da dosežemo večjo zmogljivost omrežja in s tem tehnologijo veriženja blokov naredimo bolj primerno za rabo v poslovne namene.

Mehanizem soglasja:
Dokaz oblasti oz. Proof of authority (PoA)

AceBlock za potrjevanje sosledja novih transakcij v bloku uporablja mehanizem Proof of Authority (PoA), pri čemer lahko sodelujejo zgolj pooblaščeni potrjevalci. Zaradi tega je omrežje hitrejše in bolj učinkovito in v celoti (ali deloma) pod vašim nadzorom.

Verificirani uporabniki:
Blockchain identiteta

Za dostop do omrežja, vsak uporabnik prejme unikatno AceBlock identiteto. Ta služi kot edinstvena vstopna točka za neposredno izmenjavo informacij med verificiranimi uporabniki znotraj omrežja, kar nadomesti potrebo po zaupanja vredni centralni avtoriteti.

Raziščite, kaj lahko AceBlock stori za vaš posel