Primeri uporabe v Telekomunikacijah

AceBlock za Telekomunikacije

Poleg tega, da imajo telekomunikacijska podjetja dobro vzpostavljeno infrastrukturo, razpolagajo tudi z izjemnimi količinami podatkov, ki jim daje vpogled v tržno dogajanje. Kljub temu so se zaradi tehnoloških sprememb primorana preoblikovati, da bi lahko zagotovila dolgoročni obstoj in učinkovitost sektorja.

UPRAVLJANJE IDENTITETE

Tehnologija blockchain odjemalcem storitev omogoča, da upravljajo z dovoljenji do osebnih podatkov. Ker zagotavlja preprost, varen in izjemno hiter proces preverjanja podatkov, odpira priložnost za prenovo starih sistemov v nove, ki so učinkovitejši in usmerjeni h končnemu uporabniku.
 • končni uporabniki pridobijo nadzor nad osebnimi podatki

 • poenostavljen proces preverjanja podatkov preko ene digitalne identitete, ki predstavlja vstopno točko za najrazličnejše storitve

 • digitalna identiteta predstavlja temelje novega digitalnega ekosistema in možnosti za nove poslovne modele

 • hitrejši postopek pridobivanja novih uporabnikov

PODPORA INTERNIM PROCESOM

S pomočjo pametnih pogodb lahko avtomatizirate vrsto poslovnih procesov, ki zajemajo operativne in poslovodske postopke, fakturiranje ali upravljanje podatkovnih baz. Tehnološko ogrodje na tehnologiji blockchain pa vam zagotavlja, da je aktualna verzija podatkov istočasno dostopna vsem deležnikom procesa.
 • zagotovite nespremenljivost podatkov s kriptiranjem in časovnimi žigi

 • zabeležite in potrdite vsako transakcijo v omrežju

 • Reduction of operational overheads

MOBILNO PLAČEVANJE

Z večanjem števila uporabnikov pametnih mobilnih naprav se povečuje tudi potreba, da se preko njih izvršujejo finančne transakcije. S tem se ponudnikom telekomunikacijskih storitev odpira edinstveno priložnost, da vzpostavijo ekosistem varnih digitalnih identitet, ki omogoča hitro in varno plačevanje ter hkrati odpira nove priložnosti za monetizacijo in nadgradnjo obstoječih storitev.
 • zgradite temelje za novi ekosistem digitalnih identitet in odprite priložnosti za nove prihodke

 • zagotovite varnost in preverljivost vseh izvedenih transakcij

 • uporabite blockchain kot temeljno tehnologijo za zagotavljanje varnosti in krepitev zaupanja med udeleženci v procesu

INTERNET STVARI

V povezanem svetu lahko pametne naprave samodejno izvajajo številne ukaze, tudi na področju pametnih domov, pametnih mest, povezanih avtomobilov in podobno. Tudi zato se mobilni operaterji preobražajo v ponudnike pametnih storitev, kjer tehnologija veriženja blokov služi kot dodaten varnostni mehanizem, ki zagotavlja varno in hitro izmenjavo podatkov po načelu vsak z vsakim.
 • obstoječi sistem v oblaku nadomestite z dinamičnim in varnim porazdeljenim omrežjem

 • zagotovite dodaten nivo varnosti za povezane naprave

 • odprite nove možnosti za ustvarjanje prihodkov in monetizacijo storitev

Vas zanima blockchain? Začnite blockchain projekt s tehnologijo AceBlock.