Primeri uporabe v Zdravstvu

AceBlock za Zdravstvo

Okrepite zaupanje v zdravstveni sistem in bolnike postavite nazaj v središče. Tehnologijo veriženja blokov uporabite za povezovanje razdrobljenih sistemov, izboljšajte izmenjave med zdravniki in institucijami in proces zdravstvene nege podprite s podatki, pridobljenimi v realnem času.

SLEDLJIVOST ZDRAVIL

Tehnologijo blockchain uporabite za izgradnjo sistema za sledenje zdravilom po celotni dobavni verigi. Tovrstna digitalizacija izboljša splošnost varnost farmacevtske proizvodnje, poenostavi sledenje ogromnih količin podatkov in hkrati preprečuje, da se na trgu pojavijo nezakoniti izdelki.
 • s podatki v realnem času posodobite inventar in ga optimizirajte glede na povpraševanje

 • zagotovite varnost pacientov in njihovo oskrbo z zdravili

 • hranite nespremenljiv zapis vseh transakcij in podatkov

 • zavarujte in povečajte vrednost poslovne inteligence

ZDRAVSTVENE KARTOTEKE

S tem, ko vse posameznikove zdravstvene podatke vodimo na enem mestu, zdravstvenemu osebju omogočimo celosten vpogled in razumevanje v pacientovo zgodovino ter zmanjšamo nujo po zamudnem preverjanju podatkov. Uporabite blockchain za izgradnjo platforme, ki omogoča varno shranjevanje in skupno rabo zdravstvenih kartotek v elektronski obliki in izboljšajte sodelovanje med strokovnjaki in ustanovami.
 • strokovnemu osebju omogočite popoln dostop do zdravstvene anamneze svojih bolnikov

 • glede na zaupnost podatkov določajte nivo dovoljenj do njihovega vpogleda

 • izkoristite moč sodelovanja in izmenjave podatkov v realnem času za boljšo in personalizirano oskrbo

ZAHTEVKI & IZPLAČILA

Blockchain rešitev za upravljanje škodnih zahtevkov vključuje mehanizem preverjanja in overjanja posameznikove identitete, kar povečuje varnost in zagotavlja sistemsko preglednost. Zaradi dejstva, da je pregledovanje in izplačevanje tovrstnih zahtevkov mogoče avtomatizirati, tehnologija blockchain znižuje stroške in zmanjša možnost napak.
 • učinkovito in sistemsko identificirajte zahtevke, ki ne izpolnjujejo vseh pogojev ali so sumljive narave

 • zmanjšajte stroške posrednikov in pospešite celoten proces obravnave škodnega zahtevka

 • zmanjšajte administrativne stroške

MEDICINSKE RAZISKAVE

Zaradi sistemske razpršenosti rezultati medicinskih raziskav in kliničnih testov niso dostopni vsem pacientom niti znani vsemu medicinskemu osebju. Tehnologija blockchain lahko predstavlja tehnično podlago za enoten, povezljiv in vsem dostopen informacijski sistem, in s tem pospeši inovacije v zdravstvu in medicini.
 • skupna raba izsledkov za mobilizacijo inovativnih raziskovalnih pobud

 • spodbujanje sodelovanja md udeleženci in raziskovalci

 • izboljšanje napredka medicinskih raziskav in varno vodenje zdravniških evidenc

Vas zanima blockchain? Začnite blockchain projekt s tehnologijo AceBlock.