Primeri uporabe v Javnih storitvah

Aceblock za Javne storitve

Uporabite nove tehnologije, da spremenite leta in desetletja stare procese. Digitalizacija javnih storitev poenostavlja in posodablja postopke ter izboljšuje odnos podjetij in posameznikov do birokratskih postopkov.

VODENJE JAVNIH KNJIG

Z večplastno varnostjo, kriptiranjem podatkov in hipnim zaznavanjem vdorov lahko tehnologija veriženja blokov učinkovito zavaruje vse vrste podatkov, s katerimi razpolagajo vlade in javne institucije.
 • ustvarite prilagodljiv sistem, ki digitalizira postopke in s tem zmanjšuje obseg birokracije

 • skladnost z zakonodajo

VOLITVE

Spremljajte upravičenost in legitimnost vsakega volivca za sodelovanje. Okrepite zaupanje v sistem tako, da ga digitalizirate in posodobite.
 • preprečite možnosti goljufij

 • povečajte število aktivnih volivcev

 • okrepite zaupanje javnosti in integriteto demokratičnega procesa

 • posodobite register volivcev

CERTIFICIRANA DIGITALNA IDENTITETA

Digitalna identiteta, ki temelji na tehnologiji veriženja blokov, lahko predstavlja digitalni ekvivalent obstoječe izkaznice in s tem pospeši vrsto interakcij z različnimi javnimi portali, storitvami in spletni mesti, ki pri interakciji zahtevajo osebne poverilnice.
 • pospešite postopek izdajanja in preverjanja osebnih izkaznic

 • osebne poverilnice vrnite v last državljanov/meščanov in ne instituciji, ki jih je izdala

 • zaščitite osebne podatke državljanov

 • znižajte administrativne stroške

ZEMLJIŠKA KNJIGA

Z blockchainom ustvarite zanesljiv in neuničljiv vir zemljiškega lastništva, ki lahko služi kot kredibilen in zaupanja vreden temelj pri prodaji nepremičnin in prenosu lastništva, sklepanju najemnih pogodb ali prodajnih hipotek.
 • zagotovite in zaščitite lastninske pravice

 • pomagajte razreševati težave z lastništvom in dediščino

 • skrajšajte postopke vpisov in preverjanja iz nekaj dni na zgolj nekaj sekund

 • sinhronizirajte interakcijo vseh udeležencev na nepremičninskem trgu

Vas zanima blockchain? Začnite blockchain projekt s tehnologijo AceBlock.